Osoby słuchające koncertu

Dnia 24 października mieliśmy przyjemność wziąć udział w koncercie „Bądź pozdrowiona, pełna łaski”. Koncert poprowadziła słowem i pieśnią sopranistka Renata Drozd przy akompaniamencie pianisty Przemysława Rudkowskiego.
W repertuarze mogliśmy usłyszeć cytaty Świętych i Błogosławionych,

którzy szczególną czcią obdarzali Matkę Najświętszą, a także wybrane wiersze. Dopełnieniem treści literackich były pieśni dziękczynno-błagalne ku czci Matki Bożej.
Serdecznie dziękujemy organizatorom czyli Caritas Diecezji Sandomierskiej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem za zaproszeniesmile