Deklaracja dostępności


Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

Dostępna strona

Raport oceniający: https://wave.webaim.org/report#/www.sdsnisko.pl

Wyrównanie tekstu do lewej strony, wyrazy nie są dzielone, do rozsuwania znaków używana jest funkcja „tekst rozstrzelony”, czcionki są bezszeryfowe, (o kroju pozbawionym ozdobników w postaci szeryfów – końcówki znaków są proste), mają rozmiar: 12-18 pkt., stosowana jest interlinia miedzy wierszami: 1,15 – 2,0 pkt, są wbudowane style, akapity – przeniesienie fragmentu akapitu czy zdania do nowej linii jest wykonane przez wstawienie znaku podziału linii – <Shift+Enter>, - przeniesienie fragmentu dokumentu na nową stronę wykonane jest przez wstawienie znaku podziału strony: <Ctrl+Enter> – nie ma pionowych napisów – czytniki ekranu odczytują teksty zgodnie z obowiązującą w języku polskim zasadą pisania i czytania od lewej do prawej i od góry do dołu, dodane są teksty alternatywne do fotografii i ilustracji.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

Dostępna strona

Raport oceniający: https://wave.webaim.org/report#/www.sdsnisko.pl