Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 październik 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku
ul. Sandomierska 8
37-400 Nisko

Informujemy, że numery NIP, Regon pozostają bez zmian jak również adresy mailowe placówki.
Z przyczyn technicznych zmianie ulega numer telefonu z dotychczasowego na: 15 823 50 63.

Prosimy bardzo o aktualizację swoich baz teleadresowych oraz kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.